Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden, verwerken en bakken van specialiteiten beslagen;
  • het afwerken van specialiteiten beslagen;
  • het bewaren en verpakken van specialiteiten beslagen.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Beslagen
  • Vet- en kookdegen
  • Bladerdeeg

Lessenrooster / inschrijven

1792-46