Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden, verwerken en bakken van dieetproducten banketbakkerij;
  • het afwerken van dieetproducten banketbakkerij;
  • het bewaren en verpakken van dieetproducten banketbakkerij.

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
160 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Beslagen
  • Vet- en kookdegen
  • Bladerdeeg
  • of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Lessenrooster / inschrijven

1903-60