Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden, verwerken en bakken van gistdegen voor specialiteiten broden en harde luxedegen;
  • het afwerken van gistdegen voor specialiteiten broden en harde luxedegen;
  • het bewaren en verpakken van gistdegen voor specialiteiten broden en harde luxedegen

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Broden en harde luxe;
  • Zachte luxe;
  • Taarten op basis van gistdegen;
  • Gerezen bladerdeeg;

Lessenrooster / inschrijven

1786-40