Inhoud

De nadruk ligt op:

  • het bereiden, verwerken en bakken van gistdegen voor dieetproducten;
  • het afwerken van gistdegen voor dieetproducten;
  • het bewaren en verpakken van gistdegen voor dieetproducten;

In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Praktisch

september, januari
80 lestijden

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules:

  • Broden en harde luxe;
  • Zachte luxe;
  • Taarten op basis van gistdegen;
  • Gerezen bladerdeeg;

Lessenrooster / inschrijven

1789-43