De beroepsoleiding "kelner" bestaat uit volgende modules:

  • Basis zaal: 40 lesuren (1)                                                                               
  • Onthaal en omgang met gasten: 40 lesuren (1)                                   
  • Interactie zaal/keuken 40 lesuren (1)                                              
  • Zaalvoorbereiding en bediening van gasten: 80 lesuren (2)   
  • Zaalversnijdingen en –bereidingen 40 lesuren (1)                         
  • Drankenkennis, bar en cocktails 40 lesuren (1)
  • Algemene wijnkennis: 80 lesuren (1)
  • Dienst aan de kaart/zaal: 80 lesuren (3)                                                  
  • Basis keuken: 40 lesuren (1)
  • Initiatie warme keuken: 80 lesuren (1)
september
modules van 40 en 80 lesuren, totaal 560 lesuren

(1) instapvrije module

(2) Je beschikt over het deelcertificaat van de modules ‘Basis zaal’, ‘Onthaal en omgang met gasten’ en ‘Interactie zaal/keuken’ of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

(3) Je beschikt over het deelcertificaat van de modules ‘Drankenkennis, bar en cocktails’, ‘Zaalversnijdingen en -bereidingen’ en ‘Zaalvoorbereiding en bediening van gasten’ of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.