De beroepsoleiding "hulpkelner" bestaat uit volgende modules:

  • Basis zaal: 40 lt (1)                                                                               
  • Onthaal en omgang met gasten: 40 lt (1)                                   
  • Interactie zaal/keuken 40 lt (1)                                                  
  • Zaalvoorbereiding en bediening van gasten: 80 lt (2)   
  • Zaalversnijdingen en –bereidingen 40 lt (1)                         
  • Drankenkennis, bar en cocktails 40 lt (1)
september
modules van 40 en 80 lesuren, totaal 280 lesuren

(1) instapvrije module

(2) Je beschikt over het deelcertificaat van de modules ‘Basis zaal’, ‘Onthaal en omgang met gasten’ en ‘Interactie zaal/keuken’ of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.