Inhoud

 In deze training leer je

  • de verschillende soorten stress en de invloed ervan op denken en handelen
  • de werking van piekergedachten en de effecten ervan
  • stressoren en steunpilaren
  • hoe stress en piekergedachten een halt toeroepen

Praktisch

zie lessenrooster
20 lesuren

Minimum 16 jaar zijn.

Lessenrooster / inschrijven

1913-70