Inhoud

In deze opleiding leer je

  • informatie selecteren, structureren, beoordelen en samenvatten
  • leerstof en tekstmateriaal ontleden, begrijpen en schematiseren
  • een eenvoudig verslag schrijven
  • schaven aan je spelling en zinsbouw

Praktisch

zie lessenrooster
20 lesuren

Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht of 18 jaar zijn indien je ook Aanvullende Algemene vorming volgt.

Lessenrooster / inschrijven

Leren informatie verwerken   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus VSPW Hasseltwoensdag 13:25 - 17:05 27 sep 2017 25 okt 2017inschrijven
1835-89