Inhoud

Hier leer je jezelf in vraag te stellen, een eigen persoonlijkheid op te bouwen en samen te werken met anderen in groepsverband door: 

  • Je eigen sterktes en zwaktes te leren analyseren 
  • Te weten te komen hoe je juist en volledig moet observeren 
  • Te leren omgaan met persoonlijke problemen 
  • Het actief luisteren te trainen alsook het assertief communiceren 
  • Het vaardig worden in het opkomen voor je eigen mening en het uiten van je gevoelens 
  • Het aanleren van vergader- en onderhandelingstechnieken 
  • Inzicht te verschaffen in hoe je controle over je agenda kan krijgen 
  • Op professionele manier leiding te leren geven 
  • De media en hun invloed op ons gedrag te bestuderen

Praktisch

zie lessenrooster
120

Je hebt de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt bij de start van de cursus.

Lessenrooster / inschrijven

Communicatie en expressie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Campus de helix Maasmechelenmaandag 18:30 - 21:35 04 sep 2017 04 jun 2018inschrijven
1598-46