Inhoud

  • Tijdens de cursus word je bijzonder beroepsgericht getraind in zakelijke communicatie, vreemde talen en algemene omgangsvormen. Je leert bijvoorbeeld professioneel e-mailen en telefoneren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Maar ook het face-to-face verstrekken van informatie, tarieven, reservaties, … komt in de verschillende talen uitgebreid aan bod
  • Je ontwikkelt inzicht in de structuren van vrijetijdssector. Hoe zit het commerciële aanbod precies in elkaar? Welke rol speelt de overheid in de vrijetijdsindustrie? Hoe gaat de onderlinge dienstverlening te werk?
  • Qrios zet specifieke toeristische terminologie om in ‘gewone mensentaal’ voor je
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de meest actuele logiesmogelijkheden en de daaraan gekoppelde vervoersmiddelen. Dankzij Qrios gids jij binnenkort de toerist naar dé accommodatie, die het best beantwoordt aan zijn of haar wensen
  • Liep er toch wat mis? Gelukkig leer je hier klachten op een diplomatische manier behandelen. Even goede vrienden na jouw tussenkomst!
  • Je leert vlot werken met computersoftware, zoals Windows, Word, Excel, Powerpoint en Access
  • De wisselwerking tussen theorie en praktijk wordt mogelijk gemaakt door werkplekleren bij een toeristisch bedrijf. ‘Je werk mee op vakantie nemen’, krijgt binnenkort een heel nieuwe betekenis!

Praktisch

Instappen gedurende het hele schooljaar mogelijk.
Modules van 40, 60 of 80 lesuren. Totaal 880 lesuren, inclusief werkplekleren. (standaardtraject: 2 schooljaren).

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Klik hier voor het lessenrooster van Toeristisch Receptionist in Qrios campus de helix.