Inhoud

  • Qrios leert je tijdens dit graduaat de techniek van het dubbel boekhouden stapsgewijs aan; van inboeken tot jaarafsluiting en rapportering
  • Je leert werken met het boekhoudpakket ProAcc aan de hand van een realistisch dossier. Gaande van alledaagse verrichtingen met kasdocumenten en rekeninguittreksels, zoals klanten en leveranciersfiches aanmaken, facturen en creditnota’s inboeken, tot complexere handelingen zoals een boekjaar afsluiten en een nieuw openen
  • Je oefent in het opmaken van budgetten, deze toetsen aan de realiteit en het geheel te analyseren
  • Je krijgt een duidelijk zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het nationaal en internationaal bank- en beurswezen
  • In het bankwezen verwerf je een praktische kennis van verschillende betaalmethoden, krediet- en beleggingsvormen. Je gaat dieper in op de historiek en de activiteiten van de kredietinstellingen in België
  • Je leert over de werking en digitalisering van het beurswezen. Ook hier worden de verschillende beleggingsvormen uit de doeken gedaan, weliswaar in internationale context
  • Qrios legt je uit hoe je een sluitende controle (audit) van de procedures in de jaarrekening kan opstellen en uitvoeren
  • Je leert interesten berekenen, aflossingsplannen voor leningen opstellen en rekenen met annuïteiten. In de financiële algebra ligt het accent op het actief kunnen toepassen van de leerstof in de software Excel
  • Je wordt opgeleid in het coördineren en organiseren van een complete boekhoudafdeling. Zo leer je over timemanagement en arbeidsorganisatie, werkoverleg plannen, leiding geven en opvolgen, medewerkers begeleiden, het functionerings- en evaluatiegesprek voeren, een voorstel tot ontslag goed formuleren, enzovoorts

Praktisch

Het modeltraject start in september. Instappen is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.
1440 lesuren. Via het modeltraject kan je je diploma in 3 schooljaren behalen. De lessen worden gedeeltelijk in afstandsonderwijs gegeven.

Diploma secundair onderwijs of toelatingsproef.

Lessenrooster / inschrijven

5626-0